• Καθαρίζουμε καλά και σκουπίζουμε την επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιήσουμε
  • Κάνουμε δυο επαλείψεις με ασφαλτόκολλα. Την μια αραιωμένη για καλύτερη προσφυγή και την άλλη μια χωρίς αραίωση.
  • Ακολουθεί η επικόλληση του ασφαλτόπανου, με την βοήθεια φλογοβόλου, η οποία γίνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια. Η αλληλοεπικάλυψη των ενώσεων των φύλλων του ασφαλτόπανου είναι 10 εκ.
  • Στην συνέχεια ακολουθεί στοκάρισμα των ενώσεων των ασφαλτόπανων και των απολήξεων αυτών στα στηθαία. Το στοκάρισμα γίνεται με ασφαλτική μαστίχη
  • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης Dow τουλάχιστον 5 εκ. πάχους.
  • Τοποθέτηση δομικού πλέγματος Τ-92 με μικρό καρέ δεμένο, με αποστάτες 4 χιλ.
  • Δημιουργία κλίσεων με βιομηχανικό δάπεδο, αποτελούμενο από gross - beton 16/20, ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και λάτεξ.
  • Κοπή αρμών διαστολής - συστολής και σφράγιση αυτών με αστάρι και πολυουρεθανικές μαστίχες, καθώς και σε όλη την επιφάνεια περιμετρικά.