Η στεγανοποίηση ταράτσας με Hyperdesmo δηλαδή με πολυουρεθανικό απαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό αποτελεί μια αξιόπιστη λύση με μακροχρόνια απόδοση. Κατάλληλες επιφάνειες για την εφαρμογή του Hyperdesmo είναι το σκυρόδεμα, το μωσαϊκό, τα πλακάκια κ.α.. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι υγιές και ομοιόμορφο χωρίς ατέλειες, απαλλαγμένο από τσιμεντοεπιδερμίδα, κενά ή φωλιές.