Τα Βιομηχανικά Δάπεδα είναι κατάλληλα για χώρους κυκλοφορίας οχημάτων, βιομηχανίες και οικοδομές.

Είναι δάπεδα με ειδικές απαιτήσεις ως προς τις αντοχές τους, τις ιδιότητες τους αλλά και την αισθητική τους.

Αφού καθαρισθεί η επιφάνεια και γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις τοποθετείται δομικό πλέγμα.

Γίνεται διάστρωση σκυροδέματος το λιγότερο 7 - 10 εκ. πάχος και δίνονται οι κλίσεις που χρειάζονται για την απορροή των υδάτων. Η προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου αυξάνει τις αντοχές του μπετόν.

Ακολουθεί η επίπαση σκληρυντικού μίγματος χαλαζιακής άμμου στην ποσότητα και αναλόγια που ορίζουν οι προδιαγραφές του έργου. Το μίγμα μπορεί να περιέχει χρώμα (κόκκινο-κίτρινο-πράσινο-μπλέ).

Η ενσωμάτωση επιτυγχάνεται με τους λειαντήρες μπετόν (ελικόπτερα) και η μεγαλύτερη δυνατή συμπύκνωση αυξάνει τη σκληρότητα της επιφάνειας.

Το νωρίτερο δυο ήμερες αργότερα γίνεται η κοπή αρμών συστολής - διαστολής περίπου 5 x 4 μ. αφού όμως εκτονωθούν και τα σημεία που υφίστανται τις μεγαλύτερες τάσεις (γωνίες - κολώνες - πρόσθετα τμήματα κλπ)