Η στεγανοποίηση της ταράτσας εφαρμόζεται για τους ίδιους ακριβώς λόγους που εφαρμόζεται και η υγρομόνωση, δηλαδή για να αποτρέψουμε τη διείσδυση του νερού στο κτίριο μας.